Cakes, Cookies & Creations

Follow Us

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

310-254-7293

info@CakesCookiesandCreations

©2020 by Cakes, Cookies and Creations. All rights reserved.

Contact  Us

Cakes, Cookies & Creations

3301 Paiute Blvd

Pahrump, NV 89061

310-254-7293

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon